19 listopada 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał przełomowy i długo oczekiwany wyrok w sprawie CBD. Chodziło o sprzedaż i dystrybucję papierosa elektronicznego zawierającego płyn z kannabidiolem (CBD) pozyskiwanym poprzez ekstrakcję przy użyciu dwutlenku węgla z całej rośliny Cannabis sativa L. (a nie tylko z jej nasion czy łodygi).  Czeska firma produkująca wkłady do papierosów elektronicznych zawierające CBD, produkowane ww. metodą sprzedawała je następnie do Francji, gdzie produkt był przepakowywany i wprowadzany do obrotu. Francuski urząd do spraw rejestracji leków uznał, że ma do czynienia z produktem leczniczym i zakazał wprowadzania do obrotu, oskarżając przy tym francuski podmiot o przestępstwo nieuprawnionego posiadania środków odurzających.  Na skutek zaskarżenia przedmiotowej decyzji do sądu, francuski sąd z uwagi na szereg wątpliwości prawnych zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do TSUE. Omawiany wyrok stanowi odpowiedź na przedmiotowe zapytanie. W wyroku Trybunał wskazał, że „CBD, którego dotyczy postępowanie główne, nie stanowi środka odurzającego w rozumieniu jednolitej konwencji [o środkach odurzających z 1961 r. zawartej w Nowym Jorku]”, ponieważ „CBD nie zawiera w aktualnym stanie wiedzy […] wyroku substancji psychoaktywnych, włączenie go, jako wyciągu z konopi, do definicji środków odurzających w rozumieniu jednolitej konwencji byłoby sprzeczne z ogólnym celem i duchem tej konwencji”. 

A zatem Trybunał wyraźnie rozróżnił tetrahydrokannabinol (powszechnie znany jako THC) od kannabinoidu z konopi (CBD), powołując się przy tym na tekst konwencji Narodów Zjednoczonych podkreślając, że nie można stosować do CBD definicji przyjętej dla środka odurzającego.  Powyższa konstatacja uzasadnia stanowisko, że niedozwolone jest ograniczanie przez jedno państwo członkowskie sprzedaży CBD wyprodukowanego zgodnie z prawem w innym państwie członkowskim.

Trybunał podkreślił jednocześnie, że istnieje możliwość zastosowania przez sądy krajowe bardziej rygorystycznych regulacji uzasadnionych względami ochrony zdrowia publicznego, jednak należy po nie sięgać jedynie wówczas, gdy ryzyko zagrożenia dla zdrowia publicznego jest dostatecznie wykazane naukowo. Zakaz sprzedaży produktu wyprodukowanego i sprzedawanego zgodnie z prawem w innym z krajów członkowskich stanowi absolutną ostateczność, po którą można sięgnąć jedynie w skrajnych i uzasadnionych przypadkach, kiedy zamierzonego celu nie można osiągnąć w inny sposób.
„[…] wykładnia językowa postanowień jednolitej konwencji mogłaby prowadzić do wniosku, że CBD, w zakresie, w jakim jest on ekstrahowany z rośliny z rodzaju konopi oraz roślina ta jest wykorzystywana w całości, włączywszy w to jej kwiatowe lub owocujące wierzchołki, stanowi wyciąg z konopi indyjskich w rozumieniu wykazu I tej konwencji, a w konsekwencji „środek odurzający” w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. j) wspomnianej konwencji. Należy jednak zauważyć, że z dowodów znajdujących się w aktach sprawy, którymi dysponuje Trybunał […] wynika, że wydaje się, iż CBD, którego dotyczy postępowanie główne, nie ma skutków psychotropowych ani szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego na podstawie dostępnych danych naukowych. Ponadto zgodnie z tymi dowodami znajdującymi się w aktach sprawy odmiana konopi, z których substancja ta została wyekstrahowana i która była uprawiana zgodnie z prawem w Republice Czeskiej, ma stężenie THC nieprzekraczające 0,2%.”. Konwencję „należy interpretować w dobrej wierze zgodnie ze zwykłym znaczeniem, jakie należy przypisywać użytym w nim wyrażeniom w ich kontekście, oraz w świetle jego przedmiotu i celu”. W niniejszym przypadku definicja ”konopi” „jest nierozerwalnie związana ze stanem wiedzy naukowej co do szkodliwości produktów pochodzących z konopi dla zdrowia ludzkiego”.

TSUE wyraźnie podkreślił, że ze względu na liczne dowody naukowe potwierdzające brak działania psychoaktywnego i odurzającego kannabidiolu, w tym CBD pozyskiwanego także z innych części Cannabis sativa L., niż nasiona i włókna, nieuzasadnionym jest traktowanie takiej substancji jako substancji o właściwościach odurzających.

Przedmiotowe orzeczenie może mieć przełomowe znaczenie dla producentów działających na rynku olejków CBD

Źródła naukowe:

1) www.healthline.com/health/cbd-for-depression#cbd-vs-antidepressants
2) www.medicalnewstoday.com/articles/324846#side-effects
3) www.healtheuropa.eu/effects-of-cbd-oil-on-mental-health-anxiety-disorders/99831/

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ INFOLINIA:
+48 801 126 655

CBD (Kannabidiol) przedmiotem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (C-663/18)

19 listopada 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał przełomowy i długo oczekiwany wyrok w sprawie CBD. Chodziło o sprzedaż i dystrybucję papierosa elektronicznego zawierającego płyn z kannabidiolem (CBD) pozyskiwanym poprzez ekstrakcję przy użyciu dwutlenku węgla z całej rośliny Cannabis sativa L. (a nie tylko z jej nasion czy łodygi).  Czeska firma produkująca wkłady do papierosów elektronicznych zawierające CBD, produkowane ww. metodą sprzedawała je następnie do Francji, gdzie produkt był przepakowywany i wprowadzany do obrotu. Francuski urząd do spraw rejestracji leków uznał, że ma do czynienia z produktem leczniczym i zakazał wprowadzania do obrotu, oskarżając przy tym francuski podmiot o przestępstwo nieuprawnionego posiadania środków odurzających.  Na skutek zaskarżenia przedmiotowej decyzji do sądu, francuski sąd z uwagi na szereg wątpliwości prawnych zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do TSUE. Omawiany wyrok stanowi odpowiedź na przedmiotowe zapytanie. W wyroku Trybunał wskazał, że „CBD, którego dotyczy postępowanie główne, nie stanowi środka odurzającego w rozumieniu jednolitej konwencji [o środkach odurzających z 1961 r. zawartej w Nowym Jorku]”, ponieważ „CBD nie zawiera w aktualnym stanie wiedzy […] wyroku substancji psychoaktywnych, włączenie go, jako wyciągu z konopi, do definicji środków odurzających w rozumieniu jednolitej konwencji byłoby sprzeczne z ogólnym celem i duchem tej konwencji”. 

A zatem Trybunał wyraźnie rozróżnił tetrahydrokannabinol (powszechnie znany jako THC) od kannabinoidu z konopi (CBD), powołując się przy tym na tekst konwencji Narodów Zjednoczonych podkreślając, że nie można stosować do CBD definicji przyjętej dla środka odurzającego.  Powyższa konstatacja uzasadnia stanowisko, że niedozwolone jest ograniczanie przez jedno państwo członkowskie sprzedaży CBD wyprodukowanego zgodnie z prawem w innym państwie członkowskim.

Trybunał podkreślił jednocześnie, że istnieje możliwość zastosowania przez sądy krajowe bardziej rygorystycznych regulacji uzasadnionych względami ochrony zdrowia publicznego, jednak należy po nie sięgać jedynie wówczas, gdy ryzyko zagrożenia dla zdrowia publicznego jest dostatecznie wykazane naukowo. Zakaz sprzedaży produktu wyprodukowanego i sprzedawanego zgodnie z prawem w innym z krajów członkowskich stanowi absolutną ostateczność, po którą można sięgnąć jedynie w skrajnych i uzasadnionych przypadkach, kiedy zamierzonego celu nie można osiągnąć w inny sposób.
„[…] wykładnia językowa postanowień jednolitej konwencji mogłaby prowadzić do wniosku, że CBD, w zakresie, w jakim jest on ekstrahowany z rośliny z rodzaju konopi oraz roślina ta jest wykorzystywana w całości, włączywszy w to jej kwiatowe lub owocujące wierzchołki, stanowi wyciąg z konopi indyjskich w rozumieniu wykazu I tej konwencji, a w konsekwencji „środek odurzający” w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. j) wspomnianej konwencji. Należy jednak zauważyć, że z dowodów znajdujących się w aktach sprawy, którymi dysponuje Trybunał […] wynika, że wydaje się, iż CBD, którego dotyczy postępowanie główne, nie ma skutków psychotropowych ani szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego na podstawie dostępnych danych naukowych. Ponadto zgodnie z tymi dowodami znajdującymi się w aktach sprawy odmiana konopi, z których substancja ta została wyekstrahowana i która była uprawiana zgodnie z prawem w Republice Czeskiej, ma stężenie THC nieprzekraczające 0,2%.”. Konwencję „należy interpretować w dobrej wierze zgodnie ze zwykłym znaczeniem, jakie należy przypisywać użytym w nim wyrażeniom w ich kontekście, oraz w świetle jego przedmiotu i celu”. W niniejszym przypadku definicja ”konopi” „jest nierozerwalnie związana ze stanem wiedzy naukowej co do szkodliwości produktów pochodzących z konopi dla zdrowia ludzkiego”.

TSUE wyraźnie podkreślił, że ze względu na liczne dowody naukowe potwierdzające brak działania psychoaktywnego i odurzającego kannabidiolu, w tym CBD pozyskiwanego także z innych części Cannabis sativa L., niż nasiona i włókna, nieuzasadnionym jest traktowanie takiej substancji jako substancji o właściwościach odurzających.

Przedmiotowe orzeczenie może mieć przełomowe znaczenie dla producentów działających na rynku olejków CBD

Źródła naukowe:

1) www.healthline.com/health/cbd-for-depression#cbd-vs-antidepressants
2) www.medicalnewstoday.com/articles/324846#side-effects
3) www.healtheuropa.eu/effects-of-cbd-oil-on-mental-health-anxiety-disorders/99831/

CannabiBOX - Olejki CBD | ul. Tetmajera 79, 31-352 Kraków, | Tel: +48 801-126-655, +48 12 627-01-00, | Email: shop@cannabibox.eu, | NIP: 6772171093