Najbardziej zaawansowane kliniczne zastosowanie CBD w obecnej chwili dotyczy leczenia padaczki. W przeprowadzonych badaniach pokazano, że CBD jest skutecznym sposobem leczenia przynajmniej niektórych form padaczki. Leczenie to odbywa się za pomocą czystego produktu CBD – jest to lek dopuszczony do obrotu o nazwie (Epidiolex®)

Występują również inne przesłanki, które mówią, że CBD może być użytecznym sposobem leczenia wielu innych schorzeń. Badania te są znacznie mniej zaawansowane i mają charakter dowodów przedklinicznych i ograniczonych. Zakres schorzeń, dla których oceniano CBD, jest zróżnicowany, zgodny z jego właściwościami neuroprotekcyjnymi, przeciwpadaczkowymi, hipoksyjno-chemicznymi, anksjolitycznymi, przeciwpsychotycznymi, przeciwbólowymi, przeciwzapalnymi, przeciwastmatycznymi i przeciwnowotworowymi.

Jednym ze zbiorów dotyczących zebranych dowodów na zastosowania CBD jest przegląd Pisanti i in. z 2017roku.  Ponadto różne przeglądy badawcze sugerują, że CBD może mieć właściwości lecznicze w odniesieniu do uzależnienia od opioidów, kokainy i substancji psychostymulujących, a niektóre wstępne dane sugerują, że może to być korzystne w przypadku uzależnienia od tytoniu u ludzi.

Chcąc szerzej ocenić spectrum działania CBD jako potencjalne leczenie, konieczne jest przeprowadzanie w dalszym ciągu kolejnych badań.

Tabela 1. Przegląd chorób, w przypadku których CBD może przynosić korzyści terapeutyczne zaczerpnięte z Pisanti i in (2017).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ INFOLINIA:
+48 801 126 655

Zakres zastosowania terapeutycznego CBD

Najbardziej zaawansowane kliniczne zastosowanie CBD w obecnej chwili dotyczy leczenia padaczki. W przeprowadzonych badaniach pokazano, że CBD jest skutecznym sposobem leczenia przynajmniej niektórych form padaczki. Leczenie to odbywa się za pomocą czystego produktu CBD – jest to lek dopuszczony do obrotu o nazwie (Epidiolex®)

Występują również inne przesłanki, które mówią, że CBD może być użytecznym sposobem leczenia wielu innych schorzeń. Badania te są znacznie mniej zaawansowane i mają charakter dowodów przedklinicznych i ograniczonych. Zakres schorzeń, dla których oceniano CBD, jest zróżnicowany, zgodny z jego właściwościami neuroprotekcyjnymi, przeciwpadaczkowymi, hipoksyjno-chemicznymi, anksjolitycznymi, przeciwpsychotycznymi, przeciwbólowymi, przeciwzapalnymi, przeciwastmatycznymi i przeciwnowotworowymi.

Jednym ze zbiorów dotyczących zebranych dowodów na zastosowania CBD jest przegląd Pisanti i in. z 2017roku.  Ponadto różne przeglądy badawcze sugerują, że CBD może mieć właściwości lecznicze w odniesieniu do uzależnienia od opioidów, kokainy i substancji psychostymulujących, a niektóre wstępne dane sugerują, że może to być korzystne w przypadku uzależnienia od tytoniu u ludzi.

Chcąc szerzej ocenić spectrum działania CBD jako potencjalne leczenie, konieczne jest przeprowadzanie w dalszym ciągu kolejnych badań.

Tabela 1. Przegląd chorób, w przypadku których CBD może przynosić korzyści terapeutyczne zaczerpnięte z Pisanti i in (2017).

Źródła naukowe:

  1. Raport WHO-Komitet Ekspertów ds. Uzależnień od Środków Odurzających z 2017 r.
  2. Fasinu, P.S. i in., Obecny stan i perspektywy preparatów z grupy kannabidiolu jako nowych środków leczniczych. Farmakoterapia, 2016. 36(7): s. 781-96.
  3. Iffland, K. i F. Grotenhermen, Aktualizacja dotycząca bezpieczeństwa i skutków ubocznych Kannabidiolu: Przegląd danych klinicznych i odpowiednich badań na zwierzętach. Badania nad konopiami indyjskimi i kanabinoidami, 2017. 2(1): s. 139-154
  4. Devinsky, O. i in., Kannabidiol: Farmakologia i potencjalna rola terapeutyczna w padaczce i innych zaburzeniach neuropsychiatrycznych. Epilepsja, 2014. 55(6): s. 791-802.
  5. Prud’homme, M., R. Cata i D. Jutras-Aswad, Kannabidiol jako interwencja na zachowania uzależniające: systematyczny przegląd dowodów. Nadużywanie substancji: badania i leczenie, 2015 r. 9: s. 33.
  6. Pisanti, S. i in., Kannabidiol: Aktualny stan techniki i nowe wyzwania dla zastosowań terapeutycznych. Pharmacol Ther, 2017. 175: s. 133-150

CannabiBOX - Olejki CBD | ul. Tetmajera 79, 31-352 Kraków, | Tel: +48 801-126-655, +48 12 627-01-00, | Email: shop@cannabibox.eu, | NIP: 6772171093